Coaching Leidinggevenden

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Ook de organisatie waarin u opereert, is continu in beweging. De spelregels veranderen
steeds sneller. Wie krijgt er niet te maken met herstructurering, reorganisatie of organisatieontwikkeling? Als leidinggevende staat u
voor de taak om deze veranderingsprocessen te sturen. Om uw medewerkers te motiveren en draagvlak bij hen te creëren. Dat vraagt
inzicht en specifieke communicatieve vaardigheden. Uw rol hierbij is cruciaal.

Coaching bij werksituatie

Om inhoud te geven aan uw steeds veranderende rol als leidinggevende ondersteunt Dtertio u bij:

- veranderingsprocessen in uw organisatie
- uw stijl van leidinggeven
- het stellen van duidelijke doelen
- het verbeteren van uw functioneren

Coaching bij persoonlijke ontwikkeling

In de praktijk blijken onzekerheden en problemen in de werksituatie soms ook te maken te hebben met persoonlijke
vraagstukken, zoals:

- hoe wil ik me verder ontwikkelen?
- waar wil ik heen met mijn carrière
- wat zijn mijn ambities?

Dtertio praat met u, denkt met u mee, geeft feedback en kan desgewenst adviseren.
U durft zich open te stellen en bent bereid tot zelfreflectie. En u maakt tijd vrij voor
de sessies en huiswerkopdrachten. Samen maken we het coachingstraject tot een succes.

Coachingstraject

Het coachingstraject bestaat meestal uit een intakegesprek, vijf coachingsgesprekken
en een evaluatie. Van tevoren bepalen we samen de doelstelling.