HR Management & Advies

Of het nu gaat om een reorganisatie, om tijdelijk leiding geven aan uw team van HR-adviseurs, of om het opstellen
van nieuw HR-beleid voor uw organisatie: Dtertio is uw deskundige en betrokken partner. Zij ondersteunt uw senior
management en directie bij:

HR interim management

Het doorvoeren van veranderingen in een organisatie is lastig. Omdat het vaak weerstand oproept bij medewerkers. Zij kunnen
verandering als een bedreiging ervaren, zeker als er banen op het spel staan.

Voor Dtertio ligt de uitdaging in het acceptabel maken van veranderingen. Door zorgvuldig en met respect voor de medewerkers
te handelen. Door begrip te kweken voor de situatie en zo de mensen mee te krijgen. Maar ook door ze te stimuleren en te laten zien
welke mogelijkheden en nieuwe impulsen de veranderingen hen bieden. Daarin ligt de toegevoegde waarde.

HR projectmanagement

Voor het uitvoeren van speciale projecten beschikt uw organisatie mogelijk niet over de benodigde kennis, ervaring of mankracht.
Daarvoor kunt u Dtertio inschakelen. Zij heeft ervaring op het gebied van onder meer:

- implementeren van nieuw HR-beleid en nieuwe processen
- uitvoeren van een werving- en selectietraject
- tijdelijk leiding geven aan HR-adviseurs
- synchroniseren van arbeidsvoorwaarden

HR advies

Ook wanneer uw organisatie behoefte heeft aan advies op specifieke deelgebieden
is Dtertio uw partner. Bijvoorbeeld voor het:

- schrijven van OR adviesaanvragen
- opstellen van een personeelshandboek
- uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
- begeleiden van strategische personeelsplanning